Cách phát âm mvulo

trong:

Từ ngẫu nhiên: NdiyakuthandahayiRolihlahlathabo mbekiuqhirha