Cách phát âm Zölom

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: BaselPresseWienBayreuthstudium