Cách phát âm bla'

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: diidx zahblablaablahbendxa'p