Tính năng dành cho Biên tập viên

Dưới đây là những tính năng dành cho Biên tập viên Forvo. Bạn muốn thử không? Hãy yêu cầu.

Chúng tôi kỳ vọng gì ở các biên tập viên?

Không có khác biệt quan trọng so với những gì bạn làm trước đây. Họ là những người đã đầu tư thời gian vào Forvo, vì thế chúng tôi nghĩ là họ thích dự án này. Họ biết cách Forvo vận hành và việc trở thành một biên tập viên trao cho họ khả năng tự mình sửa chữa một số vấn đề về nội dung do người dùng gây ra.

Là một biên tập viên của forvo, bạn sẽ có các tính năng nâng cao hơn gồm có:

1. Thêm một lần nhiều từ

Đúng vậy! một hộp văn bản lớn để bạn có thể giới thiệu bao nhiêu từ cũng được.

2. Điều chỉnh từ

Bạn có thể xóa một từ hoặc thay đổi ngôn ngữ cho nó. Bạn cũng có thể điều chỉnh một từ nếu nó bị sai chính tả.

3. Điều chỉnh cách phát âm

Bạn có thể xóa các phát âm nếu chúng không chính xác, không phải bản ngữ, hoặc nghe rất tệ.

4. Thẻ

Bạn cũng có thể sửa hoặc xóa thẻ đi kèm với một từ.

5. Hệ thống báo cáo

Truy cập vào các báo cáo của thành viên.

6. Diễn đàn

Truy cập vào diễn đành chỉ dành cho biên tập viên.

7. Để lại phước cho con cháu

Hãy nhớ là bạn đang tạo ra một lượng dữ liệu phát âm lớn nhất trên thế giới. Đây đương nhiên là điều rất tốt đẹp.