Travel phrases in different languages

Chào mừng bạn đến với chỉ nam hướng dẫn du lịch Forvo. Xin lựa chọn loại ngôn ngữ mà bạn cần học. Nội dung bên trong sẽ giúp bạn khi đi du lịch nước ngoài có thể thoải mái tự do tận hưởng chuyến đi tại các thành phố mới.

travel-phrases