Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Na Uy [no]

Số người nói:
5.320.000
Số người nói trên Forvo:
2.045
Từ đã phát âm:
33.624
Từ đang chờ phát âm:
9.925
Forvo Kids Xem chi tiết
Forvo Kids

Forvo Kids là các ứng dụng cho trẻ em khoảng độ tuổi từ 3 đến 6, và được xây dựng để học ngôn ngữ (tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Basque) thông qua các trò chơi từ vựng.