Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Anh Cổ [ang]

Số người nói:
n/a
Số người nói trên Forvo:
26
Từ đã phát âm:
461
Từ đang chờ phát âm:
99

Join our community

Các phát âm mới nhất trong những ngôn ngữ phổ biến