Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Chechnya [ce]

Số người nói:
1.503.680
Số người nói trên Forvo:
97
Từ đã phát âm:
1.602
Từ đang chờ phát âm:
2.389