Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Tây Frisia [fy]

Số người nói:
500.000
Số người nói trên Forvo:
41
Từ đã phát âm:
1.028
Từ đang chờ phát âm:
347