Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Oriya [or]

Số người nói:
32.600.000
Số người nói trên Forvo:
51
Từ đã phát âm:
430
Từ đang chờ phát âm:
103

Join our community

Các phát âm mới nhất trong những ngôn ngữ phổ biến