Ngôn ngữ trong ngày

Chinook Jargon [chn]

Số người nói:
640
Số người nói trên Forvo:
13
Từ đã phát âm:
90
Từ đang chờ phát âm:
4

Join our community

Các phát âm mới nhất trong những ngôn ngữ phổ biến