Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Khơ-me [km]

Số người nói:
16.000.000
Số người nói trên Forvo:
111
Từ đã phát âm:
105
Từ đang chờ phát âm:
379