Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Bavaria [bar]

Số người nói:
14.000.000
Số người nói trên Forvo:
35
Từ đã phát âm:
917
Từ đang chờ phát âm:
41
Các phát âm mới nhất trong những ngôn ngữ phổ biến