Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Đức Pennsylvania [pdc]

Số người nói:
250.000
Số người nói trên Forvo:
6
Từ đã phát âm:
389
Từ đang chờ phát âm:
49