Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Bashkir [ba]

Số người nói:
1.249.240
Số người nói trên Forvo:
46
Từ đã phát âm:
16.177
Từ đang chờ phát âm:
334