Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Ojibwa [oj]

Số người nói:
100.000
Số người nói trên Forvo:
19
Từ đã phát âm:
148
Từ đang chờ phát âm:
39