Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Pali [pi]

Số người nói:
n/a
Số người nói trên Forvo:
8
Từ đã phát âm:
775
Từ đang chờ phát âm:
2