Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Serbia [sr]

Số người nói:
12.000.000
Số người nói trên Forvo:
1.034
Từ đã phát âm:
11.250
Từ đang chờ phát âm:
6.052