Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Iceland [is]

Số người nói:
300.000
Số người nói trên Forvo:
372
Từ đã phát âm:
19.353
Từ đang chờ phát âm:
21.932