Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Hạ Đức [nds]

Số người nói:
5.000.000
Số người nói trên Forvo:
107
Từ đã phát âm:
12.435
Từ đang chờ phát âm:
18