Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Aragon [an]

Số người nói:
12.000
Số người nói trên Forvo:
19
Từ đã phát âm:
295
Từ đang chờ phát âm:
441