Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Trung [zh]

Số người nói:
1.100.000.000
Số người nói trên Forvo:
27.249
Từ đã phát âm:
107.806
Từ đang chờ phát âm:
117