Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Gaelic Scotland [gd]

Số người nói:
60.000
Số người nói trên Forvo:
460
Từ đã phát âm:
1.855
Từ đang chờ phát âm:
1.779