Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Bulgaria [bg]

Số người nói:
6.800.000
Số người nói trên Forvo:
1.252
Từ đã phát âm:
26.015
Từ đang chờ phát âm:
24