Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Tamil [ta]

Số người nói:
76.000.000
Số người nói trên Forvo:
676
Từ đã phát âm:
3.185
Từ đang chờ phát âm:
391