Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Galicia [gl]

Số người nói:
3.000.000
Số người nói trên Forvo:
297
Từ đã phát âm:
6.778
Từ đang chờ phát âm:
5.465