Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Dhivehi [dv]

Số người nói:
300.000
Số người nói trên Forvo:
21
Từ đã phát âm:
56
Từ đang chờ phát âm:
134
Các phát âm mới nhất trong những ngôn ngữ phổ biến