Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Hà Lan [nl]

Số người nói:
29.000.000
Số người nói trên Forvo:
7.301
Từ đã phát âm:
111.712
Từ đang chờ phát âm:
38