Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Mông Cổ [mn]

Số người nói:
6.000.000
Số người nói trên Forvo:
208
Từ đã phát âm:
1.568
Từ đang chờ phát âm:
1.850
Các phát âm mới nhất trong những ngôn ngữ phổ biến