Ngôn ngữ trong ngày

North Levantine Arabic [apc]

Số người nói:
24.000.000
Số người nói trên Forvo:
12
Từ đã phát âm:
1.505
Từ đang chờ phát âm:
159