Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Lakota [lkt]

Số người nói:
2.000
Số người nói trên Forvo:
58
Từ đã phát âm:
618
Từ đang chờ phát âm:
141
Các phát âm mới nhất trong những ngôn ngữ phổ biến