Forvo Kids Xem chi tiết
Forvo Kids

Forvo Kids là các ứng dụng cho trẻ em khoảng độ tuổi từ 3 đến 6, và được xây dựng để học ngôn ngữ (tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Basque) thông qua các trò chơi từ vựng.

Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Franco-Provençal [frp]

Số người nói:
227.000
Số người nói trên Forvo:
20
Từ đã phát âm:
655
Từ đang chờ phát âm:
213