Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Ossetia [os]

Số người nói:
614.350
Số người nói trên Forvo:
33
Từ đã phát âm:
260
Từ đang chờ phát âm:
1.165