Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Komi [kv]

Số người nói:
350.000
Số người nói trên Forvo:
9
Từ đã phát âm:
85
Từ đang chờ phát âm:
5.715