Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Khơ-me [km]

Số người nói:
20.000.000
Số người nói trên Forvo:
109
Từ đã phát âm:
105
Từ đang chờ phát âm:
345