Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Bosna [bs]

Số người nói:
2.500.000
Số người nói trên Forvo:
238
Từ đã phát âm:
2.393
Từ đang chờ phát âm:
4.464
Các phát âm mới nhất trong những ngôn ngữ phổ biến