Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Piedmont [pms]

Số người nói:
2.000.000
Số người nói trên Forvo:
12
Từ đã phát âm:
544
Từ đang chờ phát âm:
494