Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Udmurt [udm]

Số người nói:
550.000
Số người nói trên Forvo:
24
Từ đã phát âm:
3.136
Từ đang chờ phát âm:
60