Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Tsawana [tn]

Số người nói:
4.400.000
Số người nói trên Forvo:
18
Từ đã phát âm:
21
Từ đang chờ phát âm:
216