Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Bashkir [ba]

Số người nói:
1.249.240
Số người nói trên Forvo:
54
Từ đã phát âm:
16.438
Từ đang chờ phát âm:
301
Các phát âm mới nhất trong những ngôn ngữ phổ biến