Hướng dẫn phát âm Tiếng Ukraina

[Українська]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ukraina

  • Số người nói: 45.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.939
  • Từ đã phát âm: 62.620
  • Từ đang chờ phát âm: 3
  • Tiếng Ukraina Ảnh của Zorge Richard
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả