Tổng số thành viên:

967.529

Tổng số biên tập viên: 279

Bạn muốn trở thành một biên tập viên?

Đứng đầu về phát âm từ:
 1. Sham2019 (+5.700 từ)
 2. Sargunavathy (+3.600 từ)
 3. Spinster (+3.000 từ)
 4. urso170 (+1.400 từ)
 5. CantoneseSpokenHK (+1.400 từ)
 6. paniChak (+1.300 từ)
 7. Tolimbayli (+1.200 từ)
 8. HetDamspel (+1.100 từ)
 9. MarvinMeow (+700 từ)
 10. yomreshon (+590 từ)
 11. vierama (+580 từ)
 12. AqQoyriq (+580 từ)
 13. tmxhfl9979 (+560 từ)
 14. isasora98 (+550 từ)
 15. Jahongirzafar (+500 từ)
 16. paramesh1231 (+490 từ)
 17. annawro (+420 từ)
 18. Covarrubias (+380 từ)
 19. yloryb (+370 từ)
 20. Seberle (+360 từ)