Tổng số thành viên:

953.387

Tổng số biên tập viên: 278

Bạn muốn trở thành một biên tập viên?

Đứng đầu về phát âm từ:
 1. Spinster (+4.200 từ)
 2. paniChak (+3.200 từ)
 3. Covarrubias (+2.800 từ)
 4. Sham2019 (+2.300 từ)
 5. HetDamspel (+1.500 từ)
 6. urso170 (+1.400 từ)
 7. AZFORVO (+1.400 từ)
 8. kaoutsis (+1.200 từ)
 9. jpapa (+1.200 từ)
 10. independentgentleman (+1.100 từ)
 11. Jcbos (+1.100 từ)
 12. poyotan (+1.000 từ)
 13. zuzannatruba (+980 từ)
 14. ConchitaCastillo (+930 từ)
 15. MarvinMeow (+890 từ)
 16. Tolimbayli (+860 từ)
 17. WimYogya (+810 từ)
 18. paramesh1231 (+580 từ)
 19. alsamawi (+500 từ)
 20. mfbear (+500 từ)