Tổng số thành viên:

935.690

Tổng số biên tập viên: 290

Bạn muốn trở thành một biên tập viên?

Đứng đầu về phát âm từ:
 1. urso170 (+9.700 từ)
 2. Jcbos (+7.900 từ)
 3. Wojtula (+3.300 từ)
 4. Sham2019 (+2.800 từ)
 5. HetDamspel (+2.500 từ)
 6. Spinster (+2.300 từ)
 7. Covarrubias (+2.300 từ)
 8. MarvinMeow (+2.100 từ)
 9. WimYogya (+1.900 từ)
 10. Justyna (+1.900 từ)
 11. Tolimbayli (+1.400 từ)
 12. yloryb (+1.400 từ)
 13. ConchitaCastillo (+1.400 từ)
 14. poyotan (+1.200 từ)
 15. independentgentleman (+1.000 từ)
 16. Honorka (+850 từ)
 17. Luminerix (+710 từ)
 18. giorgiospizzi (+680 từ)
 19. tehpoison (+630 từ)
 20. blanchois (+620 từ)