Hướng dẫn phát âm Tiếng Pháp

[Français]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Pháp

  • Số người nói: 290.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 32.846
  • Từ đã phát âm: 155.026
  • Từ đang chờ phát âm: 204
  • Tiếng Pháp Ảnh của Luke Ma