Hướng dẫn phát âm Tiếng Pháp

[Français]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Pháp

  • Số người nói: 290.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 31.435
  • Từ đã phát âm: 148.640
  • Từ đang chờ phát âm: 104
  • Tiếng Pháp Ảnh của Luke Ma
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả