Hướng dẫn phát âm Tiếng Pháp

[Français]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Pháp

  • Số người nói: 229.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 33.582
  • Từ đã phát âm: 157.400
  • Từ đang chờ phát âm: 279
  • Tiếng Pháp Ảnh của Luke Ma