Hướng dẫn phát âm Tiếng Pháp

[Français]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Pháp

  • Số người nói: 275.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 35.602
  • Từ đã phát âm: 162.368
  • Từ đang chờ phát âm: 277
  • Tiếng Pháp Ảnh của Luke Ma