Hướng dẫn phát âm Tiếng Hà Lan

[Nederlands]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hà Lan

  • Số người nói: 30.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 6.382
  • Từ đã phát âm: 99.479
  • Từ đang chờ phát âm: 793
  • Tiếng Hà Lan Ảnh của David Evers