Hướng dẫn phát âm Tiếng Bồ Đào Nha

[Português]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bồ Đào Nha

  • Số người nói: 230.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 31.519
  • Từ đã phát âm: 130.140
  • Từ đang chờ phát âm: 0
  • Tiếng Bồ Đào Nha Ảnh của Justin Vidamo