Hướng dẫn phát âm Tiếng Bồ Đào Nha

[Português]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bồ Đào Nha

  • Số người nói: 230.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 34.214
  • Từ đã phát âm: 130.829
  • Từ đang chờ phát âm: 4
  • Tiếng Bồ Đào Nha Ảnh của Justin Vidamo