Hướng dẫn phát âm Tiếng Anh

[English]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Anh

  • Số người nói: 983.522.920
  • Số người nói trên Forvo: 269.080
  • Từ đã phát âm: 158.462
  • Từ đang chờ phát âm: 7.115
  • Tiếng Anh Ảnh của Mrdoubtfire