Hướng dẫn phát âm Tiếng Anh

[English]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Anh

  • Số người nói: 509.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 254.595
  • Từ đã phát âm: 152.404
  • Từ đang chờ phát âm: 3.819
  • Tiếng Anh Ảnh của Mrdoubtfire