Hướng dẫn phát âm Tiếng Anh

[English]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Anh

  • Số người nói: 509.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 257.310
  • Từ đã phát âm: 153.582
  • Từ đang chờ phát âm: 4.119
  • Tiếng Anh Ảnh của Mrdoubtfire