Hướng dẫn phát âm Tiếng Anh

[English]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Anh

  • Số người nói: 983.522.920
  • Số người nói trên Forvo: 274.862
  • Từ đã phát âm: 160.614
  • Từ đang chờ phát âm: 7.442
  • Tiếng Anh Ảnh của Mrdoubtfire