Hướng dẫn phát âm Tiếng Anh

[English]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Anh

  • Số người nói: 1.000.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 283.115
  • Từ đã phát âm: 163.705
  • Từ đang chờ phát âm: 3.099
  • Tiếng Anh Ảnh của Mrdoubtfire