Hướng dẫn phát âm Tiếng Hàn

[한국어]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hàn

  • Số người nói: 77.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 6.271
  • Từ đã phát âm: 55.213
  • Từ đang chờ phát âm: 6.951
  • Tiếng Hàn Ảnh của Republic of Korea