Hướng dẫn phát âm Tiếng Hàn

[한국어]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hàn

  • Số người nói: 78.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 5.313
  • Từ đã phát âm: 51.801
  • Từ đang chờ phát âm: 5.990
  • Tiếng Hàn Ảnh của Republic of Korea