Hướng dẫn phát âm Tiếng Nhật

[日本語]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nhật

  • Số người nói: 127.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 13.116
  • Từ đã phát âm: 136.670
  • Từ đang chờ phát âm: 1
  • Tiếng Nhật