Hướng dẫn phát âm Tiếng Nhật

[日本語]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nhật

  • Số người nói: 129.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 14.630
  • Từ đã phát âm: 162.816
  • Từ đang chờ phát âm: 11
  • Tiếng Nhật
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả