Hướng dẫn phát âm Tiếng Nhật

[日本語]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nhật

  • Số người nói: 129.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 14.273
  • Từ đã phát âm: 155.961
  • Từ đang chờ phát âm: 56
  • Tiếng Nhật
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả