Hướng dẫn phát âm Tiếng Nhật

[日本語]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nhật

  • Số người nói: 130.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 15.255
  • Từ đã phát âm: 168.682
  • Từ đang chờ phát âm: 21
  • Tiếng Nhật
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả