Hướng dẫn phát âm Tiếng Phần Lan

[Suomi]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Phần Lan

  • Số người nói: 5.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.579
  • Từ đã phát âm: 57.962
  • Từ đang chờ phát âm: 8.605
  • Tiếng Phần Lan Ảnh của Tarja Mitrovic