Hướng dẫn phát âm Tiếng Hungary

[Magyar]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hungary

  • Số người nói: 14.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.284
  • Từ đã phát âm: 69.980
  • Từ đang chờ phát âm: 0
  • Tiếng Hungary Ảnh của Ivanhoe