Hướng dẫn phát âm Tiếng Hungary

[Magyar]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hungary

  • Số người nói: 10.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 5.026
  • Từ đã phát âm: 76.036
  • Từ đang chờ phát âm: 4.098
  • Tiếng Hungary Ảnh của Ivanhoe