Hướng dẫn phát âm Tiếng Hungary

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Hungary). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Hungary

  • phát âm a a
  • phát âm 11 11
  • phát âm Budapest Budapest
  • phát âm November November
  • phát âm C C
  • phát âm szia szia
  • phát âm 2 2
  • phát âm December December
  • phát âm 18 18
  • phát âm Alma Alma

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Hungary)?