Hướng dẫn phát âm Tiếng Ý

[Italiano]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ý

  • Số người nói: 95.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 15.102
  • Từ đã phát âm: 112.885
  • Từ đang chờ phát âm: 0
  • Tiếng Ý Ảnh của Bert Kaufmann