Hướng dẫn phát âm Tiếng Ý

[Italiano]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ý

  • Số người nói: 95.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 14.377
  • Từ đã phát âm: 111.085
  • Từ đang chờ phát âm: 3
  • Tiếng Ý Ảnh của Bert Kaufmann