Hướng dẫn phát âm Tiếng Ý

[Italiano]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ý

  • Số người nói: 95.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 15.685
  • Từ đã phát âm: 115.748
  • Từ đang chờ phát âm: 5
  • Tiếng Ý Ảnh của Bert Kaufmann
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả