Hướng dẫn phát âm Tiếng Ý

[Italiano]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ý

  • Số người nói: 66.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 16.893
  • Từ đã phát âm: 121.231
  • Từ đang chờ phát âm: 6
  • Tiếng Ý Ảnh của Bert Kaufmann