Hướng dẫn phát âm Tiếng Ý

[Italiano]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ý

  • Số người nói: 66.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 16.491
  • Từ đã phát âm: 119.888
  • Từ đang chờ phát âm: 1
  • Tiếng Ý Ảnh của Bert Kaufmann