Hướng dẫn phát âm Tiếng Hy Lạp

[Ελληνικά]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hy Lạp

  • Số người nói: 13.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.806
  • Từ đã phát âm: 61.379
  • Từ đang chờ phát âm: 12.639
  • Tiếng Hy Lạp Ảnh của Leonard G.
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả