Hướng dẫn phát âm Tiếng Slovakia

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Slovakia). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Slovakia

  • phát âm a a
  • phát âm 7 7
  • phát âm r r
  • phát âm Internet Internet
  • phát âm y y
  • phát âm 30 30
  • phát âm H H
  • phát âm euro euro
  • phát âm September September
  • phát âm my my

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Slovakia)?