Hướng dẫn phát âm Tiếng Séc

[Čeština]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Séc

  • Số người nói: 13.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.382
  • Từ đã phát âm: 68.022
  • Từ đang chờ phát âm: 3
  • Tiếng Séc Ảnh của Anfin