Hướng dẫn phát âm Tiếng Séc

[Čeština]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Séc

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.204
  • Từ đã phát âm: 66.338
  • Từ đang chờ phát âm: 44
  • Tiếng Séc Ảnh của Anfin