Hướng dẫn phát âm Tiếng Séc

[Čeština]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Séc

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.139
  • Từ đã phát âm: 65.985
  • Từ đang chờ phát âm: 114
  • Tiếng Séc Ảnh của Anfin