Hướng dẫn phát âm Tiếng Séc

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Séc). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Séc

  • phát âm pardon pardon
  • phát âm 1 1
  • phát âm K K
  • phát âm Z Z
  • phát âm r r
  • phát âm hello hello
  • phát âm ahoj ahoj
  • phát âm hotel hotel
  • phát âm děkuji děkuji
  • phát âm V V

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Séc)?