Hướng dẫn phát âm Tiếng Hê-brơ

[עברית]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hê-brơ

  • Số người nói: 9.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.120
  • Từ đã phát âm: 65.262
  • Từ đang chờ phát âm: 19.954
  • Tiếng Hê-brơ