Hướng dẫn phát âm Tiếng Hê-brơ

[עברית]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hê-brơ

  • Số người nói: 7.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.862
  • Từ đã phát âm: 47.485
  • Từ đang chờ phát âm: 31.663
  • Tiếng Hê-brơ