Hướng dẫn phát âm Tiếng Hê-brơ

[עברית]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hê-brơ

  • Số người nói: 7.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.924
  • Từ đã phát âm: 58.455
  • Từ đang chờ phát âm: 26.551
  • Tiếng Hê-brơ