Hướng dẫn phát âm Tiếng Đức

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Đức). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.
Forvo kids Forvo kids

Cho các trẻ em muốn vừa chơi vừa học tiếng Đức, hãy tải ứng dụng Forvo Kids.