Hướng dẫn phát âm Tiếng Đức

[Deutsch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đức

  • Số người nói: 129.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 19.081
  • Từ đã phát âm: 509.646
  • Từ đang chờ phát âm: 653
  • Tiếng Đức Ảnh của Moyan Brenn