Hướng dẫn phát âm Tiếng Đức

[Deutsch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đức

  • Số người nói: 140.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 18.694
  • Từ đã phát âm: 503.291
  • Từ đang chờ phát âm: 254
  • Tiếng Đức Ảnh của Moyan Brenn