Hướng dẫn phát âm Tiếng Đức

[Deutsch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đức

  • Số người nói: 140.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 18.480
  • Từ đã phát âm: 501.330
  • Từ đang chờ phát âm: 169
  • Tiếng Đức Ảnh của Moyan Brenn
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả