Hướng dẫn phát âm Tiếng Đức

[Deutsch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đức

  • Số người nói: 130.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 20.112
  • Từ đã phát âm: 519.185
  • Từ đang chờ phát âm: 295
  • Tiếng Đức Ảnh của Moyan Brenn