Hướng dẫn phát âm Tiếng Ba Tư

[پارسی]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Tư

  • Số người nói: 121.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 7.427
  • Từ đã phát âm: 55.089
  • Từ đang chờ phát âm: 934
  • Tiếng Ba Tư Ảnh của Blondinrikard Fröberg