Hướng dẫn phát âm Tiếng Ba Tư

[پارسی]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Tư

  • Số người nói: 85.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 7.070
  • Từ đã phát âm: 52.609
  • Từ đang chờ phát âm: 2.216
  • Tiếng Ba Tư Ảnh của Blondinrikard Fröberg
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả