Hướng dẫn phát âm Tiếng Ba Tư

[پارسی]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Tư

  • Số người nói: 110.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 7.760
  • Từ đã phát âm: 57.120
  • Từ đang chờ phát âm: 396
  • Tiếng Ba Tư Ảnh của Blondinrikard Fröberg
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả