Hướng dẫn phát âm Tiếng Ba Tư

[پارسی]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Tư

  • Số người nói: 85.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 6.531
  • Từ đã phát âm: 51.047
  • Từ đang chờ phát âm: 834
  • Tiếng Ba Tư Ảnh của Blondinrikard Fröberg