Hướng dẫn phát âm Tiếng Ả Rập

[العربية]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ả Rập

  • Số người nói: 280.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 10.995
  • Từ đã phát âm: 92.417
  • Từ đang chờ phát âm: 588
  • Tiếng Ả Rập Ảnh của misbahhammoud
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả