Hướng dẫn phát âm Tiếng Ả Rập

[العربية]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ả Rập

  • Số người nói: 422.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 9.286
  • Từ đã phát âm: 88.531
  • Từ đang chờ phát âm: 985
  • Tiếng Ả Rập Ảnh của misbahhammoud
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả