Hướng dẫn phát âm Tiếng Ả Rập

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Ả Rập). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Ả Rập

  • phát âm 1 1
  • phát âm @ @
  • phát âm 2 2
  • phát âm 33 33
  • phát âm yes yes
  • phát âm 0 0
  • phát âm مرحبًا مرحبًا
  • phát âm 86 86
  • phát âm أحمر أحمر
  • phát âm ط ط

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Ả Rập)?