Hướng dẫn phát âm Tiếng Luxembourg

[Lëtzebuergesch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Luxembourg

  • Số người nói: 300.000
  • Số người nói trên Forvo: 49
  • Từ đã phát âm: 26.068
  • Từ đang chờ phát âm: 20
  • Tiếng Luxembourg Ảnh của Miriam van der Tuin