Hướng dẫn phát âm Tiếng Quảng Đông

[粵文]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Quảng Đông

  • Số người nói: 71.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.573
  • Từ đã phát âm: 28.763
  • Từ đang chờ phát âm: 271