Hướng dẫn phát âm Tiếng Quảng Đông

[粵文]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Quảng Đông

  • Số người nói: 72.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.948
  • Từ đã phát âm: 30.978
  • Từ đang chờ phát âm: 294
  • Tiếng Quảng Đông Ảnh của Noahs Knight