Hướng dẫn phát âm Tiếng Quảng Đông

[粵文]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Quảng Đông

  • Số người nói: 73.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.074
  • Từ đã phát âm: 32.045
  • Từ đang chờ phát âm: 47
  • Tiếng Quảng Đông Ảnh của Noahs Knight