Hướng dẫn phát âm Tiếng Thổ

[Türkçe]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thổ

  • Số người nói: 88.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 10.784
  • Từ đã phát âm: 74.193
  • Từ đang chờ phát âm: 21.068
  • Tiếng Thổ Ảnh của Frank Kovalchek
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả