Hướng dẫn phát âm Tiếng Thổ

[Türkçe]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thổ

  • Số người nói: 71.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 9.385
  • Từ đã phát âm: 60.720
  • Từ đang chờ phát âm: 33.034
  • Tiếng Thổ Ảnh của Frank Kovalchek