Hướng dẫn phát âm Tiếng Thổ

[Türkçe]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thổ

  • Số người nói: 66.850.000
  • Số người nói trên Forvo: 10.026
  • Từ đã phát âm: 62.358
  • Từ đang chờ phát âm: 31.746
  • Tiếng Thổ Ảnh của Frank Kovalchek
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả