Hướng dẫn phát âm Tiếng Tây Ban Nha

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Tây Ban Nha). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.
Forvo kids Forvo kids

Cho các trẻ em muốn vừa chơi vừa học tiếng Tây Ban Nha, hãy tải ứng dụng Forvo Kids.