Hướng dẫn phát âm Tiếng Tây Ban Nha

[Español]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tây Ban Nha

  • Số người nói: 600.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 51.324
  • Từ đã phát âm: 138.159
  • Từ đang chờ phát âm: 17
  • Tiếng Tây Ban Nha Ảnh của Pedro Ortega