Hướng dẫn phát âm Tiếng Tây Ban Nha

[Español]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tây Ban Nha

  • Số người nói: 475.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 45.910
  • Từ đã phát âm: 117.873
  • Từ đang chờ phát âm: 2.840