Hướng dẫn phát âm Tiếng Tây Ban Nha

[Español]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tây Ban Nha

  • Số người nói: 475.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 46.680
  • Từ đã phát âm: 119.378
  • Từ đang chờ phát âm: 1.989