Hướng dẫn phát âm Tiếng Trung

[汉语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Trung

  • Số người nói: 1.100.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 26.472
  • Từ đã phát âm: 104.571
  • Từ đang chờ phát âm: 55
  • Tiếng Trung Ảnh của Jakub Hałun