Hướng dẫn phát âm Tiếng Trung

[汉语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Trung

  • Số người nói: 1.091.782.930
  • Số người nói trên Forvo: 25.500
  • Từ đã phát âm: 96.261
  • Từ đang chờ phát âm: 121
  • Tiếng Trung Ảnh của Jakub Hałun