Hướng dẫn phát âm Tiếng Catalonia

[Català]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Catalonia

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.375
  • Từ đã phát âm: 55.882
  • Từ đang chờ phát âm: 11.442
  • Tiếng Catalonia Ảnh của jqmj (Queralt)