Hướng dẫn phát âm Tiếng Adygea

[адыгэбзэ]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Adygea

  • Số người nói: 1.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 41
  • Từ đã phát âm: 542
  • Từ đang chờ phát âm: 472
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả