Hướng dẫn phát âm Tiếng Bashkir

[Башҡорт]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bashkir

  • Số người nói: 1.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 44
  • Từ đã phát âm: 15.940
  • Từ đang chờ phát âm: 540
  • Tiếng Bashkir Ảnh của Sergey Prokudin-Gorsky