BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

Hướng dẫn phát âm Tiếng Balochi

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Balochi). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm hàng đầu

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Balochi)?