Hướng dẫn phát âm Tiếng Bulgaria

[Български]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bulgaria

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.213
  • Từ đã phát âm: 25.747
  • Từ đang chờ phát âm: 329
  • Tiếng Bulgaria Ảnh của Tuncay
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả