Hướng dẫn phát âm Tiếng Tây Tạng

[བོད་ཡིག]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tây Tạng

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 88
  • Từ đã phát âm: 194
  • Từ đang chờ phát âm: 546
  • Tiếng Tây Tạng Ảnh của Antoine Taveneaux
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả