Hướng dẫn phát âm Tiếng Chechnya

[Нохчийн]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Chechnya

  • Số người nói: 1.330.000
  • Số người nói trên Forvo: 91
  • Từ đã phát âm: 1.336
  • Từ đang chờ phát âm: 2.626
  • Tiếng Chechnya Ảnh của Vladimer Shioshvili
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả