Hướng dẫn phát âm Tiếng Chechnya

[Нохчийн]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Chechnya

  • Số người nói: 1.330.000
  • Số người nói trên Forvo: 86
  • Từ đã phát âm: 1.039
  • Từ đang chờ phát âm: 877
  • Tiếng Chechnya Ảnh của Vladimer Shioshvili