Hướng dẫn phát âm Tiếng Chechnya

[Нохчийн]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Chechnya

  • Số người nói: 1.330.000
  • Số người nói trên Forvo: 83
  • Từ đã phát âm: 1.037
  • Từ đang chờ phát âm: 873
  • Tiếng Chechnya Ảnh của Vladimer Shioshvili