Hướng dẫn phát âm Tiếng Chamorro

[Chamoru]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Chamorro

  • Số người nói: 60.000
  • Số người nói trên Forvo: 44
  • Từ đã phát âm: 137
  • Từ đang chờ phát âm: 108