Hướng dẫn phát âm Tiếng Dhivehi

[ދިވެހި]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Dhivehi

  • Số người nói: 300.000
  • Số người nói trên Forvo: 16
  • Từ đã phát âm: 6
  • Từ đang chờ phát âm: 149