Hướng dẫn phát âm Tiếng Eton

[Eton]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Eton

  • Số người nói: 52.000
  • Số người nói trên Forvo: 3
  • Từ đã phát âm: 0
  • Từ đang chờ phát âm: 36
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Không có từ nào trong danh sách này