Hướng dẫn phát âm Tiếng Tây Frisia

[Frysk]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tây Frisia

  • Số người nói: 500.000
  • Số người nói trên Forvo: 41
  • Từ đã phát âm: 1.028
  • Từ đang chờ phát âm: 355