Hướng dẫn phát âm Tiếng Gaelic Scotland

[Gàidhlig]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Gaelic Scotland

  • Số người nói: 100.000
  • Số người nói trên Forvo: 395
  • Từ đã phát âm: 1.292
  • Từ đang chờ phát âm: 1.267
  • Tiếng Gaelic Scotland Ảnh của Dave Conner