Hướng dẫn phát âm Tiếng Konkani

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Konkani). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Konkani

  • phát âm math math
  • phát âm Goa Goa
  • phát âm May May

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Konkani)?