Hướng dẫn phát âm Tiếng Gujarat

[ગુજરાતી]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Gujarat

  • Số người nói: 44.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 99
  • Từ đã phát âm: 231
  • Từ đang chờ phát âm: 250