Hướng dẫn phát âm Tiếng Hausa

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Hausa). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Hausa

  • phát âm Kai Kai
  • phát âm kwai kwai
  • phát âm yobe yobe
  • phát âm shayi shayi
  • phát âm jiki jiki

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Hausa)?