Hướng dẫn phát âm Tiếng Hindi

[हिन्दी]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hindi

  • Số người nói: 381.359.750
  • Số người nói trên Forvo: 1.577
  • Từ đã phát âm: 14.503
  • Từ đang chờ phát âm: 6.922
  • Tiếng Hindi Ảnh của Eric Laurent
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả