Hướng dẫn phát âm Tiếng Armenia

[Հայերեն]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Armenia

  • Số người nói: 7.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 237
  • Từ đã phát âm: 3.951
  • Từ đang chờ phát âm: 11.061
  • Tiếng Armenia Ảnh của Alexander Naumov