Hướng dẫn phát âm Tiếng Armenia

[Հայերեն]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Armenia

  • Số người nói: 7.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 277
  • Từ đã phát âm: 4.395
  • Từ đang chờ phát âm: 10.878
  • Tiếng Armenia Ảnh của Alexander Naumov
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả