Hướng dẫn phát âm Tiếng Di

[ꆇꉙ]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Di

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 6
  • Từ đã phát âm: 241
  • Từ đang chờ phát âm: 7
  • Tiếng Di Ảnh của Brücke-Osteuropa