BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

Hướng dẫn phát âm Tiếng Karachay-Balkar (Liên Xô)

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Karachay-Balkar (Liên Xô)). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Karachay-Balkar (Liên Xô)

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Karachay-Balkar (Liên Xô))?