Hướng dẫn phát âm Tiếng Lezgi

[Лезги]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Lezgi

  • Số người nói: 450.000
  • Số người nói trên Forvo: 21
  • Từ đã phát âm: 46
  • Từ đang chờ phát âm: 77