Hướng dẫn phát âm Tiếng Limbourg

[Limburgs]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Limbourg

  • Số người nói: 1.600.000
  • Số người nói trên Forvo: 11
  • Từ đã phát âm: 345
  • Từ đang chờ phát âm: 6